VRAGEN? Samsung Warmtepompen 03.324.38.88
Samsung  
Energiesparen.be
Exclusief Samsung DistributeurBetrouwbaar en betrokkenGrensverleggendInnovatiefFlexibel

Ventilatie

Goed ventileren is meer dan het open zetten van een raam. Maar waarom is ventilatie zo belangrijk? Hoe kan er het beste geventileerd worden?
Lees hieronder alles over de noodzaak van ventilatie in uw ruimte.

Vocht in de woning

Voldoende verluchten of ventileren is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving. Mensen verbruiken zuurstof en geven koolstofdioxide en waterdamp af. Voldoende aanvoer van zuurstof is belangrijk voor de gezondheid van mensen en..

Lees meer

Waarom ventileren?

Goed ventileren is een must voor de gezondheid: zonder gezonde, frisse lucht functioneren we niet optimaal. De lucht binnenshuis wordt voortdurend blootgesteld aan allerlei vervuiling: kookdampen, de CO2 uitgeademd door de bewoners, zweet,..

Lees meer

Ventilatie op scholen

Een frisse school! Dagelijks wordt in klaslokalen opperste concentratie van leerlingen en docenten gevraagd. Hierbij is een regelmatige toevoer van frisse zuurstofrijke buitenlucht onmisbaar is. Vaak ontbreekt het op scholen aan adequate ventilatie,..

Lees meer

Hoe werkt een ventilatieunit met warmtewisselaar?

Een mechanische ventilatie unit met warmteterugwinning ververst op zeer energie efficiënte wijze de lucht in de ruimte, terwijl de warmte grotendeels behouden blijft. De ventilatieunit haalt warmte/energie uit de afgezogen lucht van..

Lees meer

CO2 gestuurd ventileren

Een van de belangrijkste indicatoren voor ventilatie is het CO2 gehalte in de lucht. Een sensor meet de aanwezige CO2 concentratie in de lucht. Een hoge concentratie betekent dat er..

Lees meer

Schone en verse lucht

Zoals gezegd is het van belang om tijdens het ventileren voldoende CO2 in de lucht te brengen en te houden. Maar deze lucht moet ook schoon en vers zijn. Vandaar dat..

Lees meer