VRAGEN? Samsung Warmtepompen 03.324.38.88
Samsung  
Energiesparen.be
Exclusief Samsung DistributeurBetrouwbaar en betrokkenGrensverleggendInnovatiefFlexibel

Ventilatie op scholen

Een frisse school!
Dagelijks wordt in klaslokalen opperste concentratie van leerlingen en docenten gevraagd. Hierbij is een regelmatige toevoer van frisse zuurstofrijke buitenlucht onmisbaar is. Vaak energiezuinig ventileren met warmteterugwinning voor een frisse schoolontbreekt het op scholen aan adequate ventilatie, waardoor leerprestaties niet optimaal zijn. Aandacht, concentratie en alertheid, allemaal verslappen ze. Door de toevoer van frisse lucht te vergroten, en daarmee meer zuurstof de ruimte in de lucht te brengen, verbetert de luchtkwaliteit flink. Helaas behoort het open zetten van een raam op een school vaak niet tot de mogelijkheden vanwege lawaai van buiten en tochtklachten, waardoor een ventilatiesysteem uitkomst biedt!

Uit onderzoek blijkt dat er in veel klaslokalen niet voldoende worden geventileerd, uitgaande van de huidige normen voor ventilatie.

Huidige ventilatie-eisen
De overheid heeft in Nederland een bouwbesluit opgesteld, waarin ook eisen voor ventilatie zijn opgenomen. Ook het Plan van Aanpak Frisse scholen schrijft diverse regels voor, waarvan eentje uitgebreid ingaat op het binnenmilieu in scholen. Ook GGD Nederland heeft inspraak in deze kwestie. Wat bij alle partijen overeenkomt, is dat er uitgegaan wordt van het CO2 gehalte in de lucht. Deze is afhankelijk van de bezetting, de activiteit die wordt uitgevoerd, de isolatie, de grootte van de ruimte en het aanwezige ventilatiesysteem. Uiteraard verschilt dit per school. Laat u daarom goed voorlichten over het binnenklimaat in uw school!

Energie(kosten)besparend
Tijdens ventileren wordt verse, maar koude lucht naar binnen gehaald. Deze lucht kan niet zomaar de ruimte worden ingeblazen, maar moet eerst worden opgewarmd naar een aangenaam comfortniveau. Anders nemen tochtklachten de overhand en is comfort niet meer aanwezig. Hoe zit dat dan met de energierekening? Samsung heeft een slimme oplossing voor energiezuinige ventilatie ontwikkeld: de ERV WTW ventilatie unit, die gebruik maakt van warmteterugwinning en uitwisseling van reeds aanwezige energie.